• De eerste eigenschap van stijl is helderheid.
  • Het recht van de sterksten is het grootste onrecht.
  • Headerc
  • Headerd
  • Headere
  • Headerf
  • Headerg
  • Headerh
  • Headeri
  • Headerj

Kroon Advocatuur mr. R. Kroon

RobertKroonRobert Kroon is geboren en getogen in een ondernemersgezin en volgde de studie rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn beëdiging was hij een aantal jaren actief als jurist bij een rechtsbijstandverzekeraar. Eind 1997 werd hij aangetrokken door Damsté/Spoor/Sanders Vermeulen advocaten in Almelo en trad daar in 2000 toe tot de maatschap. Kroon begeleidde de achtereenvolgende fusies van zijn kantoor tot Damsté advocaten - notarissen, maar koos in 2011 heel bewust voor een kleinschalig(er) kantoor en persoonlijke dienstverlening.

Kroon Advocatuur is een zeer ervaren specialist in juridische dienstverlening aan bedrijven en organisaties en kan bogen op een ruime proceservaring, opgedaan bij rechtbanken en gerechtshoven in het hele land. Hij heeft ook met succes een groot aantal arbitrageprocedures gevoerd. Zijn analytisch vermogen is zijn grote kracht; Hij weet als geen ander hoofd- en bijzaken te onderscheiden en daardoor de zaken helder en bondig uiteen te zetten voor zowel cliënt als rechter. Robert Kroon heeft speciale kennis op het terrein van bouwrecht,  bestuurdersaansprakelijkheid en toezicht. Hij volgde onder meer de NCD-Nyenrode Commissarissencyclus en ontving bij de afsluiting van die studie de Best PaperAward.

In deze tijd van schaalvergroting en grotere anonimiteit hecht Robert Kroon aan persoonlijk contact, betrouwbaarheid, betrokkenheid en vakmanschap. Hij  fungeert eerder als een huisadvocaat voor ondernemingen en instellingen, dan als een tijdelijke aangetrokken specialist. Dat blijkt ook uit de duurzame relatie die hij met zijn cliënten opbouwt. De cliënten van Kroon Advocatuur profiteren ook van zijn brede maatschappelijke ervaring. Als zoon van een ondernemer kan hij zich uitstekend verplaatsen in de positie van bedrijven en instellingen, maar door zijn ervaring als rechtshulpverlener ook in die van werknemers en zakenpartners. Daarnaast heeft hij tal van nevenfuncties bekleed op verschillende terreinen, waardoor zijn kennis is verbreed. Robert Kroon maakte deel uit van de Raad van Toezicht van het PC onderwijs in Twente, is commissaris van de woningcorporatie Wonen Delden, was bestuurslid van het MKB in Almelo en van de stichting Impuls (werkgelegenheidsprojecten) en is tot op de dag van vandaag voorzitter van de Commissie Stadionverboden bvo Heracles Almelo.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Robert Kroon